Unit 10.2

Like етістігі (ұнату)

Contributors

Introduction

Ұнату [Like],етістік ретінде,біз ұнататын заттарды білдіруге қолданылады.

Form

Оның негізгі үш құрылымы бар:

Affirmative

Болымды форма:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: үшінші жақта like етістігі likes болып өзгереді.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Negative

Болымсыз форма:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: болымсыз формада үшінші жақта do етістігі does болып өзгереді;
 • Болымсыз форманың қысқаша түрі  осы шақпен бірдей: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Interrogative

Сұраулы форма:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: сұраулы формада үшінші жақта  do етістігі does болып өзгереді.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Affirmative

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Negative

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Interrogative

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

 Бір әрекетті жасауды ұнатқанда like етістігін қолданамыз.

Summary

Like етістігі біз ұнататын заттарды білдіруге қолданылады. 

Біз оны бірнеше формада қолдана аламыз:

 • Болымды: Сөйлем бастауыштан басталып,кейін like етістігі және зат есім немесе -ing жалғанған етістік қойылады. Үшінші жақта likes қолданылады.
 • Болымсыз: Сөйлем бастауыштан басталып,кейін do not like және зат есім немесе -ing жалғанған етістік қойылады. Үшінші жақта does not қолданылады.
 • Сұраулы: Сөйлем do етістігінен басталып,кейін бастауыш,like етістігін және зат есім немесе -ing жалғанған етістік қойылады(соңында сұрау белгісі бар). Үшінші жақта does  қолданылады.

Мысалы:
— Болымды: “I like drinking tea.”
— Болымсыз: “I don’t like drinking tea.”
— Сұраулы: “Do you like drinking tea?

ЕСКЕРТУ: Would like басқа мағынада қолданылады: would like өтініш не ұсыныстарды сыпайы түрде білдіру үшін қолданылады.

Мысалы:
— “I like sport.” = Біз like етістігін айтушы спортты жақсы көретінін білдіру үшін қолданамыз.
♦ “would like to do some sport.” = Біз would like құрылымын айтушының спортпен шұғылданғысы келетіндігін білдіру үшін қолданамыз.

Бұл материалды [Form]бөлімінен қайта қарап шық.Материалды қолдану нұсқаулығы көрсетілген [Example]бөліміне назар аудар.

More exercises

License