Dərəcə Zərfləri

  • Absolutely (istisnasız, tamamilə).
  • Barely (ən kiçik miqdarda).
  • Completely (bütövlükdə).
  • Really (olduqca, çox).
  • Totally (mütləq)
More exercises

License