Tezlik Zərfləri

Adverbs of indefinite frequency

 • Constantly (hər zaman və ya tez-tez).
 • Frequently (tez-tez).
 • Now and then (vaxtdan-vaxta).
 • Occasionally (bəzən, lakin tez-tez deyil).
 • Regularly (müntəzəm).
 • Seldom (yalnız bir neçə dəfə).

Adverbs of definite frequency

 • Daily (hər gün təkrarlanır).
 • Monthly (hər ay təkrarlanır).
 • Periodically (müəyyən bir müddətdən sonra təkrarlanır).
 • Weekly (hər həftə təkrarlanır).
 • Yearly (hər il təkrarlanır).

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License