Tezlik Zərfləri

Advertising

Adverbs of indefinite frequency

 • Constantly (hər zaman və ya tez-tez).
 • Frequently (tez-tez).
 • Now and then (vaxtdan-vaxta).
 • Occasionally (bəzən, lakin tez-tez deyil).
 • Regularly (müntəzəm).
 • Seldom (yalnız bir neçə dəfə).

Adverbs of definite frequency

 • Daily (hər gün təkrarlanır).
 • Monthly (hər ay təkrarlanır).
 • Periodically (müəyyən bir müddətdən sonra təkrarlanır).
 • Weekly (hər həftə təkrarlanır).
 • Yearly (hər il təkrarlanır).

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License