Yer Zərfləri

Advertising

Əsas yer zərfləri [adverbs of place] üçün bunlar istifadə olunur:

  • Abroad (xarici ölkələrdə).
  • Anywhere (istənilən yerdə).
  • Downstairs (aşağı mərtəbədə yerləşir).
  • Here (Bu nöqtədə).
  • Indoors (binalarda).
  • Inside (bir şeyin daxili tərəfində).
  • Outdoors (açıq havada).
  • Outside (bir şeyin xarici tərəfi).
  • There (o yerdə).
  • Upstairs (yuxarkı mərtəbədə).

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License