Yer Zərfləri

Əsas yer zərfləri [adverbs of place] üçün bunlar istifadə olunur:

  • Abroad (xarici ölkələrdə).
  • Anywhere (istənilən yerdə).
  • Downstairs (aşağı mərtəbədə yerləşir).
  • Here (Bu nöqtədə).
  • Indoors (binalarda).
  • Inside (bir şeyin daxili tərəfində).
  • Outdoors (açıq havada).
  • Outside (bir şeyin xarici tərəfi).
  • There (o yerdə).
  • Upstairs (yuxarkı mərtəbədə).

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License