Vietos Prieveiksmiai

Pagrindiniai vietos prieveiksmiai:

  • Abroad (užsienyje).
  • Anywhere (bet kur, kur nors, kažkur).
  • Downstairs (apačioje).
  • Here (čia).
  • Indoors (viduje).
  • Inside (viduje).
  • Outdoors (lauke).
  • Outside (išorėje).
  • There (ten).
  • Upstairs (viršuje, viršutiniame aukšte).

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book