Laiko Prieveiksmiai

  • All day (visą dieną).
  • Already (jau).
  • Later (vėliau).
  • Now (dabar, šiuo metu).
  • Since (nuo).
  • Soon (greitai, netrukus).
  • Today (šiandien).
  • Tomorrow (rytoj).
  • Tonight (šią naktį).
  • Yesterday (vakar).

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book