Zaman Zərfləri

Advertising

  • All day (bütün gün davam edir).
  • Already (indidən əvvəl, artıq).
  • Later (sonra).
  • Now (bu anda, hal-hazırda).
  • Since (o vaxtdan indiyə qədər).
  • Soon (indidən çox keçməmiş bir zamanda).
  • Today (bu günümüzdə).
  • Tomorrow (bu gündən sonrakı gün).
  • Tonight (bu gün gecə).
  • Yesterday (bu gündən bir gün əvvəl).

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License