Zaman Zərfləri

  • All day (bütün gün davam edir).
  • Already (indidən əvvəl, artıq).
  • Later (sonra).
  • Now (bu anda, hal-hazırda).
  • Since (o vaxtdan indiyə qədər).
  • Soon (indidən çox keçməmiş bir zamanda).
  • Today (bu günümüzdə).
  • Tomorrow (bu gündən sonrakı gün).
  • Tonight (bu gün gecə).
  • Yesterday (bu gündən bir gün əvvəl).
More exercises

License