İfadəli Fellər

  • Bring up: konkret bir mövzudan bəhs etmək.
  • Clean up: bir yeri təmizləmək, səliqəli etmək.
  • Hang up: telefonda bir zəngi bitirmək, xüsusən də qarşıdakı şəxs gözləmədiyi zaman.
  • Keep up: davam etmək və ya dözmək.
More exercises

License