İfadəli Fellər

  • Bring up: konkret bir mövzudan bəhs etmək.
  • Clean up: bir yeri təmizləmək, səliqəli etmək.
  • Hang up: telefonda bir zəngi bitirmək, xüsusən də qarşıdakı şəxs gözləmədiyi zaman.
  • Keep up: davam etmək və ya dözmək.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License