İfadəli Fellər

Advertising

  • Bring up: konkret bir mövzudan bəhs etmək.
  • Clean up: bir yeri təmizləmək, səliqəli etmək.
  • Hang up: telefonda bir zəngi bitirmək, xüsusən də qarşıdakı şəxs gözləmədiyi zaman.
  • Keep up: davam etmək və ya dözmək.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License