Cụm động từ

Advertising

  • Bring up: đề cập đến một chủ ngữ cụ thể.
  • Clean up: để làm sạch một nơi, làm cho nó gọn gàng.
  • Hang up: để kết thúc một cuộc gọi trên điện thoại, đặc biệt là khi người khác không mong đợi.
  • Keep up: để kiên trì hoặc kiên trì.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License