Yer Ədatları

  • Above (daha yüksək səviyyədə).
  • Behind (arxada).
  • Below (aşağı səviyyədə).
  • Between (iki yeri, insanları və ya əşyaları ayıran boşluqda).
  • In front of (birbaşa baxışda).
  • Near (qısa bir məsafədə).
  • Next to (kiməsə və ya bir şeyə çox yaxın, arasında heç bir şey yoxdur).
  • Opposite (qarşı tərəfdə bir vəziyyətdə olmaq).
  • Over (daha yüksək səviyyədə).
  • Under (daha aşağı vəziyyətdə).
More exercises

License