Yer Ədatları

Advertising

  • Above (daha yüksək səviyyədə).
  • Behind (arxada).
  • Below (aşağı səviyyədə).
  • Between (iki yeri, insanları və ya əşyaları ayıran boşluqda).
  • In front of (birbaşa baxışda).
  • Near (qısa bir məsafədə).
  • Next to (kiməsə və ya bir şeyə çox yaxın, arasında heç bir şey yoxdur).
  • Opposite (qarşı tərəfdə bir vəziyyətdə olmaq).
  • Over (daha yüksək səviyyədə).
  • Under (daha aşağı vəziyyətdə).

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License