Vietos Prielinksniai

  • Above (aukščiau).
  • Behind (už).
  • Below (žemiau).
  • Between (tarp dviejų vietų, žmonių ar objektų).
  • In front of (priešais).
  • Near (netoli).
  • Next to (šalia).
  • Opposite (priešais).
  • Over (virš).
  • Under (po).

License