Judėjimo Prielinksniai

Judėjimas į ar iš vietos

 • Away from (toliau nuo vietos).
 • Down (persikelti į apatinę vietą).
 • From (pozicijos keitimo pradžios taškas).
 • To (pozicijos keitimo paskirties vieta).
 • Up (persikelti į aukštesnę vietą).

Judėjimas iš vienos pusės į kitą

 • Across (eiti per kelią, gatvę…, kad pasiekti paskirties vietą).
 • Along (eiti vienoje išplėstos vietos pusėje, kad pasiekti vietą).

Pozicijos pasikeitimas

 • In/into (įeiti į 3D vietą).
 • Off (pozicijos pasikeitimas paliekant ankstesnę vietą).
 • On/onto (būti 3D vietos viršuje ir turėti ryšį su vieta).
 • Out of (išeiti iš 3D vietos).
 • Over (būti 3D vietos viršuje, tačiau neturėti ryšio su vieta).
 • Under (pozicija žemiau 3D vietos).

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License