Hərəkət Ədatları

Advertising

Movement to or from a place

 • Away from (özünü bir yerdən uzaqlaşdırmaq).
 • Down (daha aşağı bir yerə keçmək).
 • From (mövqenin dəyişməsinin başlanğıc nöqtəsi).
 • To (mövqenin dəyişməsinin təyinatı).
 • Up (daha yüksək bir yerə keçmək).

Movement from one side to another

 • Across (bir yoldan keçmək, küçə … bir yerə çatmaq üçün).
 • Along (bir yerə çatmaq üçün genişləndirilmiş bir yerin yanında gəzmək).

Changing position

 • In/into (3 ölçülü bir yerə girmək).
 • Off (əvvəlki yeri tərk edərək  mövqeyini dəyişdirmək).
 • On/onto (yerlə təması olan 3 ölçülü bir yerin üstünə yerləşdirmək).
 • Out of (3 ölçülü bir yeri tərk etmək).
 • Over (yerlə təmasda olmadan 3 ölçülü bir yerin üstünə yerləşdirmək).
 • Under (3 ölçülü yerin altına yerləşdirmə).

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Translations


Ambassadors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License