Hərəkət Ədatları

Movement to or from a place

 • Away from (özünü bir yerdən uzaqlaşdırmaq).
 • Down (daha aşağı bir yerə keçmək).
 • From (mövqenin dəyişməsinin başlanğıc nöqtəsi).
 • To (mövqenin dəyişməsinin təyinatı).
 • Up (daha yüksək bir yerə keçmək).

Movement from one side to another

 • Across (bir yoldan keçmək, küçə … bir yerə çatmaq üçün).
 • Along (bir yerə çatmaq üçün genişləndirilmiş bir yerin yanında gəzmək).

Changing position

 • In/into (3 ölçülü bir yerə girmək).
 • Off (əvvəlki yeri tərk edərək  mövqeyini dəyişdirmək).
 • On/onto (yerlə təması olan 3 ölçülü bir yerin üstünə yerləşdirmək).
 • Out of (3 ölçülü bir yeri tərk etmək).
 • Over (yerlə təmasda olmadan 3 ölçülü bir yerin üstünə yerləşdirmək).
 • Under (3 ölçülü yerin altına yerləşdirmə).

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License