Giới từ chỉ sự chuyển động

Di chuyển đến hoặc đi từ một nơi

 • Away from (cách xa nhau từ một nơi).
 • Down (di chuyển đến một vị trí thấp hơn).
 • From (điểm bắt đầu của một sự thay đổi vị trí).
 • To (đích đến của việc thay đổi vị trí).
 • Up (di chuyển đến một vị trí cao hơn).

Di chuyển từ bên này sang bên khác

 • Across (đi qua một con đường, đường phố để đến đích).
 • Along (đi bộ bên cạnh một nơi rộng để đến đích).

Thay đổi vị trí

 • In/into (đi vào một nơi 3 chiều).
 • Off (thay đổi vị trí bằng cách rời khỏi vị trí trước đó).
 • On/onto (định vị trên đỉnh của một địa điểm 3 chiều có liên hệ với địa điểm đó).
 • Out of (rời khỏi một nơi 3 chiều).
 • Over (định vị trên đỉnh của một vị trí 3 chiều mà không có liên hệ với địa điểm).
 • Under (định vị dưới vị trí 3 chiều).

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License