Unit 2.1

Eril ve Dişil İsimler

Nouns

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Bazı isimler, eril ya da dişil için aynı olabilir.

İsimlerin yapısı için belirli bir kural yoktur.

Eril ve dişil için en yaygın kullanılan isimler: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

İnsanlardan, bir yerden, cansız bir varlıktan, bir olaydan, bir maddeden ya da nitelikten bahsetmek için isimleri kullanmak zorundayız.

Eril ve dişil kelimelerde aynı kalan isimlerin yapısı için belirli bir kural yoktur. Bu yüzden bu kelimeleri çalışmalı ve eril ve dişil hallerinde aynı kaldıklarını hatırlamalıyız.

Hem eril hem dişil olarak aynı olan bazı isimler [nouns] vardır.

En yaygın kullanılanları şunlardır: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Örnek:
“My mum works at school. She is a teacher.” = Teacher kelimesi mom ve she kelimelerine atıfta bulunmakta; bu nedenle, dişil bir isme gönderme yapmaktadır.
“My dad works at school. He is a teacher.” = Teacher kelimesi hem dad ve he kelimelerine atıfta bulunmakta; bu nedenle, eril bir isme gönderme yapmaktadır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book