Unit 6.1Past Simple apgalvojuma formā

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Laiku past simple izmanto, lai izteiktu situācijas, notikumus un darbības, kas notika pagātnē.

Apgalvojuma [affirmative] formā darbības vārds apstiprina kaut ko par priekšmetu.

Form

Kārtniem [regular] darbības vārdiem past simple laikā apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + Verb (Past tense) + …

Kārtnie

Darbības vārda pagātnes forma: verb + -ed.

Subject Verb (past tense)
I worked
You worked
He worked
She worked
It worked
We worked
You worked
They worked

Izņēmumi

 • Darbības vārdi ar piedēkli -y aiz līdzskaņa: -y mainās uz -i un pievienojas -ed.
Infinitive Verb (past tense)
study studied
cry cried
worry worried
 • Darbības vārdi ar piedēkli -e: pievienojas tikai -d.
Infinitive Verb (past tense)
hope hoped
decide decided
arrive arrived
 • Darbības vārdi ar līdzskaņa piedēkli (except: w, y) aiz patskaņa ar uzsvaru: divkāršojas līdzskanis un pievienojas -ed.
Infinitive Verb (past tense)
stop stopped
ban banned
travel travelled

Example

Kārtnie

 • I baked delicious biscuits yesterday.
 • He played basketball for 8 years.
 • They visited Estonia in 2012.

Izņēmumi

Līdzskanis + -y

 • I studied a lot for the exams.
 • Their children cried all the time.
 • He applied to Oxford University last year.

Pamatforma ar piedēkli -e

 • I hoped to meet you yesterday.
 • The school decided to call your parents.
 • They arrived in Valencia two days ago.

Patskanis ar uzsvaru + piedēklis ar līdzskani

 • He stopped doing exercise long ago.
 • My friend suggested going to the banned beach.
 • They travelled every summer when they were young.

Use

Apgalvojuma formā laiku past simple izmanto, lai apstiprinātu:

 • Pagātnē notikušās un pagātne pabeigtās darbības un situācijas;
 • Pagātnes notikumus un paradumus;
 • Pagātnes notikumus, to lieto kopā ar tādiem laika izteicieniem, kā: two weeks ago, last year, in 2010, yesterday

Summary

Laiku past simple apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu situācijas, kas notika pagātnē un jau ir pabeigtas.

Kārtniem darbības vārdiem izmantojamā formula:
Subject + Verb (Past tense) + …

Piemēram:
— “They worked on an important project yesterday.” = Pievienojam -ed.

Laiks past simple kārtniem [regular] darbības vārdiem veidojas dažādi, atkarīgi no darbības vārda pamatformas.

Piemēram:
— Piedēklis -y: “I try.” ⇒ “I tried.” = Mainām -y uz i un pievienojam -ed.
— Piedēklis -e: “I dance.” ⇒ “I danced.” = Pievienojam -d.
— Piedēklis ar patskani ar uzsvaru [stressed vowel] + līdzskanis [consonant] (izņemot -w un -y): “I plan.” ⇒ “I planned.” = Divkāršojam līdzskani un pievienojam -ed.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu