Unit 2.1

Daiktavardžiai, kurie turi Dvi Gimines

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nusako asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Galime rasti daiktavardžių, kurie yra tokie patys ir vyriškoje, ir moteriškoje giminėje [masculine and feminine genders].

Daiktavardžių formavimui nėra nustatytos taisyklės.

Dažniausiai vartojami daiktavardžiai, kurie yra tokie patys ir vyriškoje, ir moteriškoje giminėjecousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Vartojame daiktavardžius, kai nusakome žmones, vietas, daiktus, įvykius, medžiagas ar savybes.

Nėra nustatytos daiktavardžių, kurie turi dvi gimines, vyrišką ir moterišką, taisyklės; mes tiesiog turime išmokti šiuos žodžius ir prisiminti, kad jie yra tokie patys abiejuose giminėse.

Yra tam tikrų daiktavardžių [nouns], kurie yra vienodi ir vyriškoje, ir moteriškoje giminėje [masculine and feminine genders].

Dažniausiai vartojami: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

Pavyzdžiui:
— „My mom works at school. She is a teacher.“ = Žodis teacher nurodo žodį mom ir įvardis she nurodo moterišką giminę.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Žodis teacher nurodo žodį dad ir įvardis he nurodo vyrišką giminę.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A1 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book