Noun with Both Genders

Nouns

Nouns mají tři Genders: Lidé mohou být Mužského či Ženského rodu, předměty a zvířata jsou obvykle rodu Středního.

Existují ale i Nouns, která mají stejný tvar pro Both Genders.

EXTRA: Nouns = Podstatná jména; Genders = Rody.

Zde vidíme seznam nejběžnějších Nouns, která patří do této skupiny: cousin, doctor, driver, friend, student, teacher, teenager

  • My favourite aunt is a doctor.
    My favourite uncle is a doctor.
  • My dad works at school. He is a teacher.
    My mom works at school. She is a teacher.
  • Adam likes cars. He is a good driver.
    Julia likes cars. She is a good driver.

Obecně vzato, angličtina nemá příliš výjimek z pravidel.

Zde nicméně není žádné pravidlo týkající se podstatných jmen se stejným tvarem pro oba rody, musíme se je naučit a pamatovat si, že jejich tvar zůstává stejný jak pro Mužský, tak pro Ženský rod.

Existují určitá Nouns, která mají stejný tvar pro Both Genders.

Například:
— „My mum works at school. She is a teacher.“ = Teacher se vztahuje k „mum“ a „she„, tím pádem k podstatnému jménu v ženském rodu.
— „My dad works at school. He is a teacher.“ = Teacher se vztahuje k „dad“ a „he„, tím pádem k podstatnému jménu v mužském rodu.

Zde vidíme, že můžeme použít stejné slovo a odkazovat jak na Mužské, tak na Ženské podstatné jméno.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book