Unit 10.2

Like


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Sloveso like používame, keď hovoríme o niečom, čo máme radi a z čoho máme potešenie.

Form

Táto štruktúra sa zvyčajne vyskytuje v troch tvaroch:

Kladný tvar

kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + like/likes + [verb + -ing]/noun + …

 • Like/likes: v kladnom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla like mení na likes.
Subject Like Verb + -ing/Noun
I like working/pizza
You like working/pizza
He likes working/pizza
She likes working/pizza
It likes working/pizza
We like working/pizza
You like working/pizza
They like working/pizza

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + do/does + not + like + [verb + -ing]/noun + …

 • Do/does: v zápornom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does;
 • Skrátený tvar záporného tvaru má rovnakú podobu ako skrátený tvar prítomného času jednoduchého: I don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not Like Verb + -ing/Noun
I do not like working/pizza
You do not like working/pizza
He does not like working/pizza
She does not like working/pizza
It does not like working/pizza
We do not like working/pizza
You do not like working/pizza
They do not like working/pizza

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Do/does + subject + like + [verb + -ing]/noun + …?

 • Do/does: v opytovacom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla do mení na does.
Do Subject Like Verb + -ing/Noun Question
Mark
Do I like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Does he like working/pizza ?
Does she like working/pizza ?
Does it like working/pizza ?
Do we like working/pizza ?
Do you like working/pizza ?
Do they like working/pizza ?

Example

Kladný tvar

 • I really like sending postcards to my family.
 • He likes to go to the mountains.
 • We like the holidays.

Záporný tvar

 • don’t like sending postcards to my family.
 • He doesn’t like going to the mountains.
 • We don’t like the holidays.

Opytovací tvar

 • Do I like sending postcards to my family?
 • Does he like going to the mountains?
 • Do we like the holidays?

Use

Like používame, keď chceme vyjadriť, že niečo radi robíme.

Summary

Sloveso like používame, keď chceme vyjadriť, že máme niečo radi.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje sloveso like a sloveso zakončené na -ing alebo podstatné meno. V tretej osobe jednotného čísla používame likes.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not a sloveso like, po ktorom nasleduje sloveso zakončené na -ing alebo podstatné meno. V tretej osobe jednotného čísla používame does not.
 • Opytovací tvar: Začíname do, po ktorom nasleduje podmet, po ktorom nasleduje sloveso like a sloveso zakončené na -ing alebo podstatné meno (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame does not.

Napríklad:
— Kladný tvar: „I like drinking tea.“
— Záporný tvar: „I don’t like drinking tea.“
— Opytovací tvar: „Do you like drinking tea?

POZNÁMKA: Would like má iný význam než like: would like používame, keď chceme vyjadriť naše požiadavky alebo ponuky zdvořilejším spôsobom.

Napríklad:
— „I like sport.“ = Použijeme like na vyjadrenie toho, že podmet má všeobecne rád šport.
♦ „would like to do some sport.“ = Použijeme would like na vyjadrenie želania podmetu si zašportovať.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises

External link to Like exercises (54).
License

 • Like from English Grammar A1 Level for Slovak speakers .
 • Copyright © 2021 Books4Languages. All rights reserved.
 • Educators, Some Rights Reserved.
 • ShortLink: https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sk/?p=143